บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย) มอบน้ำดื่มทาทา เพื่อสนับสนุนกิจกรรมจิตอาสา เขตบางเขน กทม.

19 กุมภาพันธ์ 2021

เมื่อวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา คุณจิตติ สุวรณวาจจกสิกิจ ผู้จัดการส่วนสื่อสารและกิจกรรมองค์กร มอบน้ำดื่มทาทาจำนวน 1,000 ขวด ให้กับเขตบางเขน โดยนายสมบัติ วรสินวัฒนา ผู้อำนวยการเขตบางเขน พร้อมด้วย ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต 1,2 ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ และฝ่ายปกครอง เป็นตัวแทนร่วมรับมอบ เพื่อสนับสนุนให้กับเจ้าหน้าที่และประชาชนจิตอาสา ในภารกิจกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคู คลอง แหล่งน้ำ ให้มีความสะอาดสวยงาม และเพิ่มประสิทธิภาพในการระบาย