กลุ่มบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) มอบปฏิทินเก่าให้กับโรงเรียนสอนคนตาบอด

10 มีนาคม 2021

วันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 ตัวแทนพนักงานจาก บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย) นำปฏิทินเก่าที่รวบรวมจากพนักงานในกลุ่มบริษัท มอบให้กับโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อนำไปทำเป็นสื่อการเรียนรู้ด้วยอักษรเบลล์ให้กับนักเรียนผู้พิการทางสายตา