เหล็กอาสา ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

18 ตุลาคม 2021

เมื่อวันจันทร์ที่ 18 ต.ค. 2564 ส่วนสื่อสารและกิจกรรมองค์กร บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย) และบริษัทย่อย บมจ. ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) – โรงงาน SISCO จัดกิจกรรม “เหล็กอาสา ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม” โดยนำพนักงานจิตอาสาจาก TSTH และ SISCO ร่วมทำกิจกรรม 5 ส. และตรวจเช็คทำความสะอาดอุปกรณ์ไฟฟ้า ณ โรงเรียนวัดหัวหิน และโรงเรียนเทศบาลวัดถลุงเหล็ก จังหวัดสระบุรี พร้อมมอบชุดอุปกรณ์ทำความสะอาดให้แก่ผู้ประสบภัย ในพื้นที่ชุมชนเทศบาลตำบลบางขโมด อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี เพื่อฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและความปลอดภัยของชุมชน ในสถานการณ์ที่น้ำท่วมขังเริ่มลดลง