ทาทา สตีล ประเทศไทย รับรางวัลเกียรติคุณการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน 2564

17 ธันวาคม 2021

17 ธ.ค. 64 บมจ. ทาทา สตีล ประเทศไทย โดยคุณศิโรโรตม์ เมธมโนศักดิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทรัพยากรบุคคลและบริหาร รับรางวัลเกียรติคุณ การเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน จากสถาบันไทยพัฒน์ มอบโดยคุณวรณัฐ เพียรธรรม ผู้อำนวยการ สถาบันไทยพัฒน์ ในพิธีมอบรางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ประจำปี 2564 ณ หอศิลปกรุงเทพฯ