ทาทา สตีล ประเทศไทย รับรางวัลประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ประจำปี 2564

24 ธันวาคม 2021

ทาทา สตีล ประเทศไทย รับรางวัลประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ประจำปี 2564

24 ธ.ค. 2564 บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย) โดยคุณราจีฟ มังกัล กรรมการผู้จัดการใหญ่ รับรางวัลประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ประจำปี 2564  ในฐานะที่เป็นองค์กรที่บริหารอย่างมีจรรยาบรรณ ตามหลักจรรยาบรรณ จากหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย มอบโดยศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมตรี และ คุณสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทย