ทาทา สตีล (ประเทศไทย) ร่วมใจสู้วิกฤติโควิด-19

10 มิถุนายน 2021

กลุ่มบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) ดำเนินโครงการ “ทาทา สตีล (ประเทศไทย) ร่วมใจสู้วิกฤติโควิด-19” ต่อเนื่องเป็นปีที่สอง โดยบริษัทและพนักงานร่วมบริจาคเงินจำนวนทั้งสิ้น 400,000 บาทเพื่อช่วยเหลือ แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ และผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 และทางบริษัทได้นำเงินบริจาคมอบให้กับโรงพยาบาลในจังหวัดที่สำนักงานใหญ่และโรงงานตั้งอยู่ รายละเอียดดังนี้

2 มิ.ย. 64 บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย) นำโดย คุณศิโรโรตม์ เมธมโนศักดิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – ทรัพยากรบุคคลและบริหาร มอบเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย รับมอบโดย ภญ. เพ็ญประภา ตั้งวันเจริญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ฝ่ายระบบยาและเวชภัณฑ์

1 มิ.ย. 64 บมจ. ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) – โรงงาน SISCO นำโดย คุณรุ่งโรจน์ เลิศอารมย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – โรงงาน SISCO มอบเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลสระบุรี รับมอบโดย คุณวิเชียร ระดมสุทธิสาร รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสระบุรี ฝ่ายบริหาร

7 มิ.ย. 64 บมจ. ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) – โรงงาน NTS นำโดย คุณพรชัย ตั้งวรกุลชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – โรงงาน NTS มอบเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา รับมอบโดย นพ. สมเกียรติ บวรเสรีผไท รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

10 มิ.ย. 64 บมจ. ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) – โรงงาน SCSC นำโดยคุณวันเลิศ การวิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ – การผลิต และคุณศักดิ์ชัย ลอยฟ้าขจร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – โรงงาน SCSC มอบเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลระยอง รับมอบโดยคุณเสาวณี​ย์​ อุ่ยตระกูล พยาบาล​วิชาชีพ​ชำนาญการ​พิเศษ​

More News

Contact us