ทาทา สตีล ประเทศไทย และบริษัทในกลุ่มทาทาในประเทศไทย ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาปลูกป่าโกงกางในโครงการ “ปลูกป่า ปลูกชีวิต ถวายในหลวง ปีที่ 9”

2 ธันวาคม 2020

เมื่อวันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) และบริษัทในกลุ่มทาทาในประเทศไทย ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลคลองตำหรุและชุมชนคลองตำหรุ จ.ชลบุรี ร่วมกิจกรรม “ปลูกป่า ปลูกชีวิต ถวายในหลวง ปีที่ 9” ร่วมกันปลูกต้นโกงกาง จำนวนกว่า 1,000 ต้น พร้อมจัดทำปะการังเทียมพื้นบ้านหรือ ‘ซั้งกอ’ด้วยเศษไม้กิ่งไม้ในทะเล เพื่อคืนแหล่งที่อยู่อาศัยให้สิ่งมีชีวิตบริเวณป่าชายเลน ณ ศูนย์การเรียนรู้เชิงอนุรักษ์ป่าชายเลน ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี

โดยโครงการนี้เป็นโครงการเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นหนึ่งในพันธกิจหลักเพื่อชุมชนและสังคมของกลุ่มบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) ทั้งยังเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร และเป็นการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงในดวงใจของผสกนิกรปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า

ทั้งนี้กลุ่มบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) มอบน้ำดื่ม ทาทา จำนวน 60 โหล ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลคลองตำหรุ จังหวัดชลบุรี เพื่อสนับสนุนในการทำกิจกรรมต่างๆ  ทางสังคม วัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการในชุมชนคลองตำหรุซึ่งเป็นพื้นที่จังหวัดที่โรงงานตั้งอยู่