Performance for
Today’s World
Together we make the difference
โครงการก่อสร้างที่เราภาคภูมิใจ
ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จ
สินค้าไฮไลท์
SD 50
เหล็กเส้นกำลังสูง ลดต้นทุนการก่อสร้าง

เหล็กเส้นข้ออ้อย ชั้นคุณภาพ SD50 ด้วยคุณสมบัติกำลังที่มากกว่า สามารถรับแรงดึงได้สูงเหนือกว่าเหล็ก SD40 ทั่วไป ช่วยลดต้นทุนการก่อสร้าง เนื่องจากเมื่อนำมาใช้ทดแทน เหล็ก SD40 จะสามารถลดปริมาณการใช้เหล็กสูงสุดถึง 25%

 

บทความเด่น
เหล็ก SD40 T หรือเหล็กตัว T คืออะไร เหมือนหรือแตกต่างจากเหล็ก SD40 อย่างไร

ในช่วงนี้มักได้ยินคำถามเรื่องเหล็กตัว T อยู่บ่อยครั้ง ซึ่งโดยมากมักไม่เข้าใจว่าเหล็กตัว T คืออะไร ทำไมต้องมีตัว T ด้วย แล้วเหล็กตัว T เหมือนหรือแตกต่างจากเหล็กธรรมดาอย่างไร    &nbs...

การพัฒนาอย่างยั่งยืน
"เราต้องรับผิดชอบ และตอบสนองอย่างแข็งขัน ต่อประเทศ ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
ณ ที่เราได้ทำงานอยู่ ตลอดจนต้องสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นโดยตลอดเวลาว่าสิ่งที่เราได้รับจากประชาชน
จะต้องย้อนกลับสู่ประชาชนเป็นมากทวี"
เกี่ยวกับ ทาทา สตีล เชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจ

ทาทา สตีล เชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจ โดยมีผลประโยชน์ร่วมกันของ ประเทศ องค์กร ผู้บริโภค พนักงาน และชุมชน คือหนทางที่มีประสิทธิภาพที่สุดในที่ที่บริษัทจะเติบโตอย่างมีผลกำไรและยั่งยืน ก่อตั้งเมื่อปี 1907 ทาทา สตีล เป็น 1 ใน 10 ของบริษัทผู้ผลิตเหล็กชั้นนำ โดยมีขีดความสารถในการแปรรูปเหล็กกล้าดิบ อยู่ที่มากกว่า 28 ล้านตันต่อปี นอกจากนี้ ทาทา สตีล ยังเป็นผู้ผลิตเหล็กซึ่งมีความหลากหลายที่สุดในด้านแหล่งที่ตั้งสถานประกอบการโดยมีฐานการผลิตอยู่ใน 26 ประเทศและมีตัวแทนขายมากกว่า 50 ประเทศ