บทความและสาระน่ารู้ล่าสุด

15 กันยายน 2020

ความแตกต่างและวิธีการสังเกตเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตแบบ T และ Non T

สัญลักษณ์ T บนเนื้อเหล็กข้ออ้อยคืออะไร และวิธีสังเกตเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตชนิด Non T ของบมจ. ทาทาสตีล (ประเทศไทย)