แคตตาล็อกสินค้า

มอก. เหล็กเส้นกลม (RB)

มอก. เหล็กข้ออ้อย (DB)

เหล็กเส้นกลม, เหล็กข้ออ้อย SD40

เหล็กฉาก และเหล็กรางน้ำ

เหล็กเส้นขึ้นรูปตัด และดัด (CAB)

เหล็กเส้นเหนียวพิเศษ SD40S

เหล็กเส้นแรงดึงสูง SD50 ดั๊บเบิ้ลเซฟ

เหล็กปลอกสำเร็จรูป