เหล็กเดือย

เหล็กเดือย

บริษัทได้พัฒนาเหล็กข้ออ้อยคุณภาพพิเศษให้มีคุณสมบัติสามารถ ต้านทานแรงสั่นสะเทือนแผ่นดินไหวได้นานยิ่งขึ้น (เมื่อเทียบกับเหล็กเส้นปกติ) เป็นเหล็กเหนียวพิเศษ ซุปเปอร์ดักไทล์ ชั้นคุณภาพ SD40 S ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 10-40 มม.

แค็ตตาล็อกสินค้า

คุณสมบัติของวัสดุ

ส่วนประกอบทางเคมี

 • Grade: ASTM A615 Grade 60
 • Carbon: –
 • Manganese: –
 • Silicon: –
 • Phosphorus: 0.060 max.
 • Sulphur: –

ส่วนประกอบคุณสมบัติทางกล

 • Yield Strength (kgf.mm.2): 420 min.
 • UTS (MPa): 620 min.
 • Elongation Strength (kgf.mm.2): 7 min.

ส่วนประกอบทางเคมี

 • Grade: S28C – D
 • Carbon: 0.25- 0.31
 • Manganese: 0.60- 0.90
 • Silicon: 0.15- 0.35
 • Phosphorus: 0.030 max.
 • Sulphur: 0.035 max.

ส่วนประกอบคุณสมบัติทางกล

 • Grade: ASTM A615 Grade 60
 • Yield Strength (kgf.mm.2): 420 min.
 • UTS (MPa): 620 min.
 • Elongation Strength (kgf.mm.2): 7 min.

ขนาดและน้ำหนัก

 • Weight (kg/m): 7.553
 • Criteria for mass %: ± 3%
 • Weight (kg/m): 6.313
 • Criteria for mass %: ± 3%
 • Weight (kg/m): 6.313
 • Criteria for mass %: ± 4%
 • Weight (kg/m): 7.553
 • Criteria for mass %: ± 4%