ผลงานที่ผ่านมา

โครงการที่ใช้เหล็กต้านแรงสั่นสะเทือนแผ่นดินไหว SD40S

โครงการที่ใช้เหล็กเส้นขึ้นรูป