บริษัท เหล็กก่อสร้างสยาม จำกัด บริษัทในกลุ่มทาทา สตีล (ประเทศไทย) มอบน้ำดื่มทาทาสตีล จำนวน 1,200 ขวด ให้โรงพยาบาลระยอง จังหวัดระยอง

21 เมษายน 2020

บริษัท เหล็กก่อสร้างสยาม จำกัด บริษัทในกลุ่มทาทา สตีล (ประเทศไทย) มอบน้ำดื่มทาทา จำนวน 1,200 ขวด ให้กับโรงพยาบาลระยอง จังหวัดระยอง เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้ป่วย แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานดูแลผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19