บริษัท เหล็กก่อสร้างสยาม จำกัด บริษัทในกลุ่มทาทา สตีล (ประเทศไทย) มอบน้ำดื่มทาทาสตีล จำนวน 1,200 ขวด ให้โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

24 เมษายน 2020

บริษัท เหล็กก่อสร้างสยาม จำกัด บริษัทในกลุ่มทาทา สตีล (ประเทศไทย) มอบน้ำดื่มทาทา จำนวน 1,200 ขวด ให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ จังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้ป่วย แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานดูแลผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19