บริษัท เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มอบเงินสนับสนุนให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา มูลค่า 75,000 บาท

19 พฤษภาคม 2020

บริษัท เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มอบเงินสนับสนุนให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา มูลค่า 75,000 บาท ในวันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. โดย คุณศิโรโรตม์ เมธมโนศักดิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่-ทรัพยากรบุคคลและบริหาร, คุณวิรัตน์ เครือบุญ ผู้จัดการส่วนอาวุโส ส่วนซ่อมบำรุง, คุณกฤษดา สุรกิจโกศล, คุณวนาภรณ์ ชัชวาลย์ และคุณธนัญญา ธำรงกิตติกุล รับมอบโดย นพ.วิทยา โชคชัยไพศาล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา