บจก.เหล็กสยาม (2001) มอบน้ำดื่มทาทา จำนวน 30 แพ็ค ให้กับเจ้าหน้าที่ ที่ตั้งจุดสกัดตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน

16 เมษายน 2020

เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2563 บจก.เหล็กสยาม (2001) บริษัทในกลุ่มทาทา สตีล (ประเทศไทย) โดยคุณอภิลักษณ์ เอมโกษา ผู้จัดการส่วนทรัพยากรบุคคล สระบุรีและเจ้าหน้าที่ CSR มอบน้ำดื่มทาทา จำนวน 30 แพ็ค เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงงานและหน่วยงานภาครัฐ และเป็นขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ กว่า 30 นาย ที่ตั้งจุดสกัดตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งห้ามบุคคลใดทั่วราชอาณาจักรออกนอกเคหะสถานระหว่างเวลา 22.00-04.00 น.เว้นแต่มีเหตุจำเป็น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โดยมีคุณรณรงค์ เทพรักษ์ นายอำเภอบ้านหมอ จ.สระบุรี พร้อมด้วย คุณเมศิณี โพธิ์ทอง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 ต.บางโขมด อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี พร้อมคณะเป็นผู้รับมอบ