บจก. เหล็กสยาม (2001) รับรางวัล สถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นความปลอดภัยฯ ปี 2562

10 กันยายน 2019

นายสาโรจน์ บุญมา ผู้จัดการส่วน – บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้แทน บริษัท เหล็กสยาม (2001) จำกัด บริษัทในกลุ่มบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) เข้ารับรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2562 ระดับประเทศ (ระดับทอง) ปีที่ 1 จากนายสมบูรณ์ ตรัยศิลานันท์ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์บอลรูม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพคเมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ทั้งนี้ รางวัลดังกล่าวมอบให้กับสถานประกอบกิจการที่มีระบบการบริหารจัดการด้านแรงงานที่มุ่งเน้นด้านความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมที่ดีสำหรับพนักงาน ตามนโยบายกระทรวงแรงงานที่ส่งเสริมขีดความสามารถผ่านการพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยของสถานประกอบการไทย