บจก.เหล็กสยาม (2001) บริษัทในกลุ่ม ทาทา สตีล (ประเทศไทย) ร่วมกับ กลุ่มโรงงานท่าหลวง สระบุรี มอบหน้ากากอนามัย จำนวน 2,000 ชิ้น ให้กับโรงพยาบาลสระบุรี เพื่อร่วมป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19

8 เมษายน 2020

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2563 บจก.เหล็กสยาม (2001) บริษัทในกลุ่มทาทา สตีล (ประเทศไทย) ร่วมกับ กลุ่มโรงงานท่าหลวง สระบุรี มอบหน้ากากอนามัย จำนวน 2,000 ชิ้น ให้กับโรงพยาบาลสระบุรี เพื่อร่วมป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด -19 โดยมี นายแพทย์อนันต์ กมลเนตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสระบุรีและทีมพยาบาล เป็นผู้รับมอบ