TSMT – โรงงาน NTS โรงงาน SCSC และโรงงาน SISCO ได้รับรางวัลสถานประกอบการรวมพลังสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นสุขอย่างยั่งยืน (CSR-DIW Continuous) ประจำปี 2566 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

16 มกราคม 2024

TSMT – โรงงาน NTS โรงงาน SCSC และโรงงาน SISCO ได้รับรางวัลสถานประกอบการรวมพลังสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นสุขอย่างยั่งยืน (CSR-DIW Continuous) ประจำปี 2566 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

บริษัท ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) “TSMT” บริษัทย่อยของบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) “TSTH” ทั้งสามโรงงาน NTS, SCSC, และ SISCO ได้รับรางวัลเกียรติยศ CSR-DIW Continuous Award 2023 รางวัลมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการประจำปี 2566 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โดยคุณศักดิ์ชัย ลอยฟ้าขจร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – โรงงาน SCSC, คุณพรชัย ตั้งวรกุลชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – โรงงาน NTS และคุณรุ่งโรจน์ เลิศอารมย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – โรงงาน SISCO (จากซ้ายไปขวา) เป็นตัวแทนรับมอบ เมื่อวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2566 ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

โดยรางวัล CSR-DIW Continuous มอบให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมที่ดำเนินงานตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของทางกรมโรงงานอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยกลุ่มบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) ทั้งสามโรงงาน ได้รับรางวัลนี้ต่อเนื่องแล้วกว่า 6 ปี