บริษัท ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โรงงาน SCSC มอบหลังคาพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับโรงเรียนวัดตากวน จังหวัดระยอง

26 มีนาคม 2024

“โครงการ Tata Steel Solar For Lives”

บริษัท ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โรงงาน SCSC มอบหลังคาพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับโรงเรียนวัดตากวน จังหวัดระยอง

20 มีนาคม 67 คุณศักดิ์ชัย ลอยฟ้าขจร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – โรงงาน SCSC บริษัท ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีมอบและติดตั้งหลังคาพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 10 กิโลวัตต์ พร้อมอินเวอร์เตอร์ ให้กับโรงเรียนวัดตากวน จ.ระยอง โดยมีคุณรุ่งนภา คำต่อ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตากวน และ คุณอำพร พีชพันธ์ ประธานชุมชนตากวนอ่าวประดู่ พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดตากวนร่วมในพิธีรับมอบ บรรยากาศภายในงานมีการแสดงอังกะลุง ต้อนรับโดยนักเรียนชั้น ป.3-ป.6 อีกด้วย

สำหรับโครงการ TATA Steel Solar For Lives” บริษัทเล็งเห็นคุณค่าของพลังงานหมุนเวียนจากแสงอาทิตย์กับกระแสไฟฟ้าสร้างเองได้ไม่มีวันหมด เพื่อเปิดโลกทัศน์ด้านการศึกษา ปลูกฝังความรู้เกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์ การใช้พลังงานสะอาดอย่างชาญฉลาด และสร้างความยั่งยืน บริษัทดำเนินธุรกิจควบคู่กับสร้างความยั่งยืน และคำนึงถึงประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environment, Social, and Governance หรือหลัก ESG) มาโดยตลอด จึงมุ่งมั่นนำความรู้ด้านพลังงานมาต่อยอดเป็นกิจกรรมดี ๆ เพื่อสังคม โดยเฉพาะโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ TATA Steel Solar For Lives ที่มุ่งนำระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ติดตั้งให้แก่โรงเรียนในเขตพื้นที่มาบตาพุด จ.ระยอง เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกและสร้างความต่อเนื่องในการเรียนการสอนและการใช้พลังงานอย่างชาญฉลาดและยั่งยืน