บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (TSTH) ติดทำเนียบ หุ้น ESG100 ปี 66

16 มกราคม 2024

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (TSTH) ติดทำเนียบ หุ้น ESG100 ปี 66

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (TSTH) ผู้ประกอบธุรกิจการลงทุนในบริษัทที่ผลิตและจำหน่ายสินค้าเหล็กเส้นก่อสร้าง เหล็กลวด เหล็กรูปพรรณขนาดเล็ก เหล็กเพลา และเหล็กตัดและดัดสำเร็จรูป ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ในบริษัทกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental Social and Governance: ESG) ในกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม จากการประเมินหลักทรัพย์จดทะเบียน  ในปี พ.ศ.2566 โดยสถาบันไทยพัฒน์ โดยบริษัทเข้าอยู่ในทำเนียบ ESG100 ได้เป็นปีที่ 4 (2558 และ 2564-66) ทั้งนี้ การจัดอันดับของสถาบันไทยพัฒน์ พิจารณาข้อมูลจากการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) และผลประกอบการของบริษัทควบคู่ไปพร้อมกัน

 

สำหรับสถาบันไทยพัฒน์ เป็นผู้ริเริ่มพัฒนาข้อมูลด้านความยั่งยืนของธุรกิจ ได้เปิดเผยรายชื่อหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้าน ESG จำนวน 100 บริษัท หรือที่เรียกว่ากลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 เป็นครั้งแรกในปี 2558 และได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนและดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นปีที่เก้าในปีนี้