บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย) รับรางวัลหุ้นยั่งยืน ประจำปี 2564

TSTH รับรางวัลหุ้นยั่งยืน ประจำปี 2564

4 พฤศจิกายน 2021

บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย) หรือ “TSTH” ได้รับการคัดเลือกให้อยู่ใน “รายชื่อหุ้นยั่งยืน THSI” ประจำปี 2564 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยรางวัลรายชื่อหุ้นยั่งยืน เป็นการยกย่องบริษัทจดทะเบียนที่ดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบและคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม ภายใต้หลักบรรษัทภิบาล หรือ ESG (Environmental, Social and Governance) อย่างต่อเนื่อง

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดทำ Thailand Sustainability Investment (THSI) หรือ รายชื่อหุ้นยั่งยืน ตั้งแต่ปี 2558 ซึ่งเป็นหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีการบริหารงานตามหลักบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance หรือ ESG) เพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนตามแนวทางของการลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบ (Responsible Investment)