ทาทา สตีล คว้ารางวัลเกียรติคุณการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนประจำปี 2563

ทาทา สตีล คว้ารางวัลเกียรติคุณการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนประจำปี 2563

22 ธันวาคม 2020

บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย) หรือ “TSTH” คว้ารางวัลเกียรติคุณ การเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนประจำปี 2563 จากสถาบันไทยพัฒน์ โดยคุณศิโรโรตม์ เมธมโนศักดิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – ทรัพยากรบุคคลและบริหาร เป็นตัวแทนบริษัทรับมอบรางวัลที่งาน The State of Corporate Sustainability in 2020 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 โดยรางวัลนี้พิจารณาจากข้อมูลความยั่งยืนที่เผยแพร่ต่อสาธารณะ ในรูปแบบรายงานแห่งความยั่งยืน หรือรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมบูรณาการในรายงานประจำปี