กลุ่มบริษัท ทาทา สตีล คว้า 5 รางวัล สะท้อนธุรกิจที่มุ่งมั่นรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

27 กันยายน 2019

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 บริษัทย่อยในกลุ่ม ทาทา สตีล (ประเทศไทย) เข้ารับรางวัลเหมืองแร่สีเขียว ประจำปี 2562 (Green Mining Award) และรางวัลสถานประกอบการอุตสาหกรรมแร่ที่มีการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง (CSR-DPIM Continuous Award 2019) จัดโดย กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อมอบรางวัลให้ผู้ประกอบการหรือหน่วยงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ดำเนินธุรกิจอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนกับประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ นายอรุน คูมาร์ ชอว์ดารี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่-โรงงานชลบุรี เป็นผู้แทน บริษัท เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) นายโยธิน ใจอักษร เป็นผู้แทน บริษัทเหล็กก่อสร้างสยาม จำกัด เข้ารับรางวัลเหมืองแร่สีเขียว ประจำปี 2562 จากนาย ธีระยุทธ วานิชชัง กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรม ณ โรงแรมดิ เอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ

สำหรับรางวัล สถานประกอบการอุตสาหกรรมแร่ที่มีการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง (CSR-DPIM Continuous Award 2019) ในปี 2562 นี้ บริษัท เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ในระดับดีเยี่ยม และบริษัท เหล็กสยาม (2001)ได้รับรางวัลเป็นปีแรก ในระดับดีเยี่ยม นอกจากนั้นนางสาวธนัญญา ธำรงกิตติกุล จากบริษัท เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ยังได้รับรางวัลบุคคลากรดีเด่นด้านความรับผิดชอบต่อสังคม CSR-DPIM ด้านแรงงาน/อาชีวอนามัยและความปลอดภัยอีกด้วย